Historia das salinas

As salinas do Ulló (1ª fase)

As salinas do Ulló (2ª fase)

As salinas do Ulló (3ª fase)

Traballadoras e utensilios das salinas

Muíño de mareas

As salinas de Larache